Camping i det vilda

Att campa fritt i naturen kan vara oerhört spännande, rofyllt och avkopplande. Det är ett sätt att komma nära naturen samtidigt som man får lära sig hur det är att leva utan alla de förnödenheter som hör till vardagen. Därför är det många som väljer att campa på egen hand i skogen, utan att bo på en campingplats. Till skillnad från i många andra länder är det möjligt att campa i det vilda i Sverige, vilket främst beror på vår allemansrätt.

 

Vad innebär allemansrätten?

 

Allemansrätten kan kortfattat beskrivas som allas rätt till naturen och det är den som gör det möjligt att fritt vistas i naturen när man är på vandring, campar, klättrar, plockar blommor eller badar så länge man inte stör markägarna. Det innebär med andra ord att det är tillåtet att tälta i ett eller några dygn i skogen, så länge man gör det under ansvar och heller inte skadar naturen. Dock får man inte tälta på betesmarker eller plantage. Särskilda regler gäller även för om man har planer på att campa i en nationalpark eller i ett naturreservat. Bestämmelserna kan då variera, så det gäller att noggrant läsa de föreskrifter som finns innan man slår upp tältet.

 

Regler för att göra upp eld

 

I samband med camping i naturen förekommer ofta en brasa för matlagning eller värme. Det är tillåtet att elda om det kan ske säkert och inte är eldningsförbud på grund av exempelvis torka. I sådana fall får endast stormkök användas, men under största försiktighet. Det är av säkerhetsskäl heller inte tillåtet att göra upp en eld på klippor eftersom det i värsta fall kan leda till att berget spricker på grund av hettan.

När man bestämmer sig för att göra upp en brasa måste det ske så att det inte finns någon som helst risk för spridning eller skada på naturen. Många växter, som till exempel mossa, är väldigt brandfarliga och man ska därför undvika att elda där.

 

Ta alltid med skräpet hem

 

Viktigt att komma ihåg är att all typ av nedskräpning i naturen är helt förbjuden. Se därför till att alltid lämna campingområdet i samma skick som det var innan tältningen.

Allemansrätten är en unik möjlighet som gör det möjligt att vistas fritt i naturen och något som vi bör ta vara på, men kom ihåg att det är frihet under ansvar. Det gäller att varje person tar sitt ansvar för att skydda djur, natur och ekosystem.